(Кейс стъди) Как да създадем система за продажби с бърза възвръщаемост във Фейсбук?

A+ A-
11203 прегледа 2 Коментара
Цел: Създаване на система за продажби от Фейсбук страница и Bitrix24 CRM с ниски първоначални разходи и бърза възвръщаемост.

Налични дигитални активи: Клиентът има фирмен сайт и фирмена фейсбук страница за всички свои дейности и продукти. Самият продукт не се отличава с търговско име. Продуктът се предлага под името Обезболяващ Акупунктурен Апликатор сложно за произнасяне и запомняне име без удобство за създаване на кратък аналог на латиница. Първата стъпка бе да се създаде име на продукта. Комбинацията от трите думи бе добро решение - Обезбол АА с изписването на латиница също няма никакви колизии Obezbol AA. Кратко запомнящо се име с възможност за диктуване по телефон на кирилица и латиница без затруднения и звуци съставени от няколко символа.

След одобряване на името на продукта от клиента може да се пристъпи към съществената работа. Продуктът се продава отдавна има различни публикации и мнения за него. Има създадени продуктови фотографии, документация за използване, патентни документи, калкулирана продажна цена и практика за намаления, гаранция и връщане.
Най-важното условие на клиента е ниски първоначални разходи, бърза възвръщаемост и възможност за ръст на продажбите и скалиране (увеличените маркетингови разходи да водят до увеличени продажби).

Бе одобрен първоначален бюджет от 4 човеко-часа за създаване на страницата и свързването й към Bitrix24 CRM

Задачи:

1. Създаване на Фейсбук страница и запазване на кратък адрес 
Създаването на Фейсбук страница е рутинна задача по силите на всеки компютърно грамотен потребител. Особеностите в процеса на създаване са подбор и обработка на подходящи фотографии, пълна информация за фирмата и продукта. Създаване на понятни и кратки описания за продукта и неговото използване. Продуктовите фотографии не бяха особено подходящи и се наложиха дребни корекции, но на този етап не бе привличан професионален фотограф и дизайнер за обработка. Основно бяха използвани 5 бр. фотографии и всяка една от тях бе коригирана. Описанието на продукта, начина на използване и други текстове стана въз основа на собствени документи за продукта, проучване на подобни продукти зад граница. Всички съществени документи бяха записани в Бележки към Фейсбук страницата, като взетите за идея текстове не са превеждани дословно, а са създадени уникални текстове. След първоначалното създаване на страницата вида и съдържанието бе показано на опитния онлайн маркетолог - Силвия Пешева за мнение и консултация. Всички насоки и забележки бяха отчетени и поправени.

фейсбук страница
Изобр. 1 Фейсбук страница на Обезбол АА

2. Регистриране на безплатна Bitrix24 CRM 
Регистрацията и използването на системата е безплатно за до 12 потребителя. В случая няма основателна причина за минаване към платени планове. На първа страница в модула CRM има удобна възможност за свързване на различни канали за комуникация. За Обезбол АА свързахме три канала:

- коментари във фейсбук страница към CRM система,
- съобщения в месинджъра на Фейсбук страницата към CRM система
- интернет форма за изпращане на запитвания и поръчки директно към CRM, използва се създадената по подразбиране форма

регистрационна форма
Изобр. 2 Bitrix24 CRM - стартова страница за настройка и отчитане на комуникационните канали

3. Настройка на страницата добавяне на информация
Във Фейсбук страницата може да се добави сайт и бутон. Адреса на сайта и бутона водят към CRM формата, като може за удобство и анализ да се използва goo.gl за съкращаване на URL.Така се вижда колко пъти е достъпена формата и какъв е резултата от това.

гугъл къс урл адрес
Изобр. 3 Кратък URL за отчитане на посетителите

4. Добавяне на снимки, постове и намаление
Освен профилната снимка и снимката на корицата имаше съхранени снимки от интервюта и статии, рекламни блокове във вестници, мнения на лекари. Тези снимки бяха преведени в текст и на тяхна база бяха създадени постове.

5. Добавяне на бележки с подробна информация
Поради спецификата на продукта бяха създадени няколко по-подробни документа в Бележки към фейсбук страницата там има възможност за оформяне на текста и добавяне на снимки и линкове. Създадохме Общо описание, Начин на ползване и противопоказания, Зони на действие с атлас на човешкото тяло. За всяка бележка пуснахме пост в страницата.

6. Създаване на Bitrix24 CRM форма за запитвания и продажби
Това е основния канал за продажба и основната цел е висока конвертация. Трябва да има кратък разбираем текст, минимум задължителни полета, достатъчно допълнителни полета за пълноценно оформяне на поръчка.

Може да се:
- добави фон на формата,
- да се сменят етикетите и подсещащите текстове на български
- да се добави благодарствен текст при успешно попълване на формата.

Има възможност за подбор на шрифтове и размери, например задраскания шрифт е удобен за показване на стара цена при намаление. Формата има уникален URL адрес, който трябва да се използва в настройките на страницата (сайт и бутон).

настройки на битрикс 24
Изобр. 4 Линк към страницата за настройване на уеб формата за запитване и поръчка

7. Свързване на Фейсбук страницата и нейния месинджър към Bitrix24 CRM системата
Свързването става елементарно, трябват администраторски права и за страницата и за CRM. От първа страница на CRM-а може да се отиде директно към настройката за свързване с ФБ страницата и месинджъра.

8. Инсталиране на мобилното Bitrix24 CRM приложение
Bitrix24 CRM има мобилно приложение за iOS и Android. Съветвам да го изтеглите и инсталирате, така ще виждате всички активности направо на телефон и таблет. Мобилното приложение повтаря почти изцяло уеб версията и позволява извършване на всички нужни действия по продажбата. Можете да разгледате и редактирате лийда, да го преобразувате в Контакт + Сделка, да прикрепите продукта към сделката и да отчитате всички активности по обслужването.

мобилно приложение
Изобр. 5 Мобилно приложение на Bitrix24 CRM.

9. Преглед и тестове на всички етапи на процеса на покупка
Преди публикуването на ФБ страницата прегледахме основно всяка информация, снимка, пост и бележка за грешки и визуално. Направихме тестово запитване и поръчка чрез пост, месинджър и през уеб формата.

10. Стартиране на рекламни кампании
Подбрахме различни типове кампании и ги стартирахме с ограничени бюджети. Появиха се първите мнения на потребители, споделяния и разбира се необоснован хейт. Въведохме тип клиент HATERS за всички безполезни хейтъри. На всички въпроси отговаряхме своевременно и изчерпателно и пишехме отделни постове от типа "Петя ни попита". Продължихме с информационните постове и рекламите.

11. Обслужване на първи продажби и анализи на кампаниите
След няколко дена се появиха първите заявки. Рекламите бяха грешно насочени към локално местоположение, продукта е с дългосрочен жизнен цикъл и повечето таргет клиенти наоколо вече са закупили продукта. Решихме независимо от пълнотата на подадената информация да се свързваме с всеки клиент по телефона преди изпращане. Оказа се, че основния канал за покупки е уеб формата, останалите канали - месинджър и телефон са значително по-малко. Наложи се кратко обучение за работа с Bitrix24 CRM в мобилното приложение, най-вече за отчитане на успешните и неуспешните сделки. Генерираните приходи надвишиха направените разходи по създаването и настройката на системата за продажби (ФБ страница + Bitrix24 CRM) още на десетия ден от публикуването. Разходите за реклама и публикуване на постове могат да се ограничат в определен процент от постъпващите приходи с цел ръст на продажбите и развитие на страницата.

лийдове
Изобр. 6 Създадени лийдове от уеб форма и месинджър.


реализирани продажби
Изобр. 7 Създадени и реализирани поръчки.

12. Пропуски и оптимизиране на системата за продажби
Основен пропуск в така направената система е липсата на собствена лендинг страница на продукта с възможност за включване на ФБ пиксел и система за анализ GA. Във формата за поръчки и запитвания има функционалност за свързване на GA с настроени цели за всяко поле, но не я настроихме навреме и изпуснахме съществена първоначална информация. Посещения/попълване/покупки на самата уеб форма според статистиката на Bitrix24 CRM е 108 посещения / 40 успешно попълнени / 23 + 4 успешни + в процес сделки. Според статистиката в goo.gl посещенията на формата са 315 заедно с тестовите посещения. Създаването на лендинг страница значително ще подобри възможността за анализ и оптимизиране на рекламните кампании и активности.

црм форма
Изобр. 8 Отчетена конверсия от CRM уеб формата.

Изводи: 1. Създаването на система за продажби - ФБ страница + Bitrix24 CRM е ориентирана към ниски стартови разходи и бърза възвръщаемост.

2. Системата за продажби може да бъде съвместно обслужвана от ограничен екип от оператори, дори от един човек.

3. Системата за продажби може да даде достатъчна информация за анализ и оптимизиране с цел ръст на продажбите и скалиране на разходите по SMM и реклама.

4. Създаването на система за продажби може да бъде създадена и обслужвана без специални умения за програмиране. Достатъчни са потребителски компютърни умения. Подробно описание на процеса е напълно достатъчно за изпълнение от служител със средни компютърни умения. Един продукт или серия от подобни продукти могат да се продават успешно и от десктоп, и от мобилно устройство.

5. Всички данни за клиенти и процеса на самата продажба остават в Bitrix24 CRM за последващ анализ и комуникация. Възможни са следпродажбени активности, раздаване на намаления, талони за отстъпки на приятел и т.н.

Ако имате успешен продукт за продажба можете да създадете и тествате своя система за продажба от ФБ страница + Bitrix24 CRM още сега. Използвайте партньорския ми линк за регистрация и ще получите 1 час безплатна консултация по skype за използване и настройка на Bitrix24 CRM.
Сподели
За автора
Борислав Кирилов

В Интернет от 1997 година. Работи в сферата на интернет търговията със софтуер и дигитални продукти от 2004 г. Интересува се и активно работи със системи за вътрешна комуникация и социална колективна работа. Администратор на SoftKey.bg, управление и поддръжка на български уеб проекти.

Свързани публикации
Коментари