ISO 14001 – сертификат за еко бизнес, който печели, но и се грижи за бъдещето

A+ A-
1369 прегледа 0 Коментара
От няколко десетилетия насам големият бизнес не се ограничава с трупането на големи печалби и използване на все по-модерни техники и технологии. Корпоративните „играчи” държат да покажат своята социална отговорност, част от която е воденето на екосъобразна бизнес политика.

Това е важна стъпка в света на производството и търговията, защото планетата не разполага с неизчерпаеми ресурси, а броят на хората непрекъснато нараства. Ако вие искате да водите еко бизнес политика, може да го направите по-лесно, отколкото си мислите. Просто трябва да се възползвате от готови, доказани системи и стандарти. Те ще помогнат на бизнеса ви да се развива по начин, адекватен към опазването на околната среда. Успоредно с това, ненатрапчиво, но сигурно, ще подобрявате имиджа на марката си и ще се радвате на завидна репутация на пазара.


Еко сертифициране


Да се развивате в подобна насока е мъдро решение, но няма да сте първите, които са го взели. Много фирми преди вас са се ориентирали на пазара и знаят, че големите играчи просто отказва да си сътрудничат с компании, които нямат система за управление на околната среда. За да се справите с подобни очаквания и за да бъдете конкурентно способни, трябва да докажете, че спазвате нормите заложени в ISO 14001.


Какво е ISO 14001?


ISO 14001 е международно признат стандарт за опазване на околната среда. Прилагането на изискванията му очертава рамка в управлението на бизнеса, определящ начин на работа, който има възможно най-малък отрицателен ефект върху околната среда. Спазването на нормите му води до редуциране емисиите на CO2, използване на алтернативни и възобновяеми енергийни източници и т.н.

ISO 14001 е важна стъпка към приемането на обща екологична политика. Тя ще повлияе върху опазването и възстановяването на околната среда във всяко отношение. Успоредно с това, получавайки сертификата, ще докажете и поддържате имиджа си на фирма, която има екологично чисто производство. Естественият резултат на това са все по-голяма популярност, предложения за съвместна дейност и, разбира се, печалба.


Как да получим ISO 14001?


На първо място, оценете актуалната ситуация в бизнеса си. Ако сте голяма компания, преди да потърсите официален одитор, консултирайте се със служители и партньори по отношение на действащите в момента еко практики. Ако имате малък бизнес, сами познавате особеностите на производство си; услугите, които предлагате и дейностите; работната среда и транспорта.

Следващата стъпка е получаване на потвърждение за вашето съответствие с ISO 14001. За да го получите, трябва да поканите външен одитор. Само лицензиран екип от специалисти може да направи анализ и да предложи механизъм за подобряване на системата за управление на околната среда.

Следващата стъпка в плана ви за действие в посока сертифициране е да се погрижите да бъдат обучени възможно най-много сътрудници в системата за управление. Направете го по начин, който да ги стимулира сами да действат в тази насока. Ако успеете да мотивирате персонала си и да превърнете промяната в обща кауза, служителите ви ще се чувстват морално отговорни за резултата.


След получаване на ISO 14001


Когато отговорите на стандартите за управление на околната среда, естествено ще бъдете сертифицирани по ISO 14001. Това обаче не е финалът на вашите ангажименти по отношение на екологията. Природосъобразната дейност не е еднократен акт, а непрекъснат процес. Вие и вашите мениджъри трябва да бъдете в час с всички нови закони и изисквания, които имат органите за регулация. Това изисква постоянно да преглеждате и актуализирате процедурите в дейността си.

Междувременно прилагайте всички известни мерки, които ще направят производството ви щадящо за околната среда: Използвайте суровини, които се разграждат по-бързо, автоматизирайте при възможност работата си, използвайте рециклирани материали и енергийно ефективно осветление, помещавайте офисите си активни или пасивни сгради;

Просто нещо като конферентни разговори, онлайн оперативки и бизнес срещи, вместо да пътувате с автомобили и самолети, пести не само сериозни средства, но и допринася своя дял в опазването на околната среда.


изображение: publicdomainpictures.net
Сподели
За автора
Epis

Информацията, която търсите...

Свързани публикации
Коментари