Soft skills уменията и с какво толкова са значими за бизнеса

A+ A-
1737 прегледа 0 Коментара
Полезни и търсени във всяка професия, защото надграждат уменията и опита на служителите

Soft skills или така наречените преносими, меки умения се отнасят до личностните черти, поведението и социалните нагласи, с помощта на които ние общуваме ефективно сътрудничим си с екипа и умело управляваме потенциалните конфликти. Понякога не е достатъчно да притежаваме професионален опит и грамотност що се отнася до дейността, в която се развиваме, особено ако не притежаваме способност за работа в екип, емоционална интелигентност и ловкост при преодоляване на възникналите проблеми.

Ето защо все по-популярни стават и редица бизнес обучения, които съдействат на служителите и мениджърите да усъвършенстват меките си умения.


Категорията Soft skills


В ежедневната си работа ние водим преговори, активни сме в комуникацията, проявяваме креативност, изграждаме доверие по между си, вземаме решения и управляваме времето си. Именно тези черти от характера могат да ни превърнат в лидери и да ни носят значими успехи в бизнес средата.

Лесно е да оценим знанията си по даден чуждестранен език, боравенето с компютърни програми или компетентността си в дадена сфера. При меките умения говорим за оценка на качеството, защото те на трудно измерими в количествено отношение.

За наблюдателните личности не представлява предизвикателство да забележат кои хора от екипа са добри търговци, на кои може да се разчита, защото са отговорни и съвестни, както и кои успяват да вдъхновят и мотивират околните. Точно тази комбинация и начинът, по който се държим в определена ситуация, показва какви сме всъщност – не само в личния, но и в професионалния си живот.

Основните меки умения, които отличават топ служителите


Лидерство


Някои компании грешат, когато се фокусират единствено върху тесни специалисти с богат опит, особено когато избират служители за по-висока позиция. Хората на тази длъжност трябва да контролират и насочват останалите, да ги оценяват, но и да ги насърчават, познавайки елементите на лидерството и с разбирането как да влияят на другите.


Комуникационни умения


При вербалната комуникация се изисква яснота и стегнатост в речта. Невербалната комуникация обаче също е ключов компонент – езикът на тялото, мимиките. Освен тях съществени са писмената и визуалната комуникация, които участват при създаването на документи, съобщения, при предаването на информация чрез снимков и видео материал.

Способността да слушаш и да чуваш какво казват другите превръща комуникацията в двупосочна и ефективна.


Изобретателност


Креативността е творчески процес, който намира приложение и в тривиални задачи. Когато се сблъскате с даден проблем, има значение как боравите с наличната информация и какви неочаквани фактори ще свържете, за да достигнете правилното решение.

Стратегическите игри и пъзелите например развиват не само логиката, но и изобретателността, а тя е забележителен бонус при справянето с кризисни състояния.


Адаптивност и конкурентоспособност


Промените днес са по-скоро правило, отколкото изключение, което изисква бързина и гъвкавост, когато говорим за конкурентоспособност. Да умееш да сменяш посоката, когато обстоятелствата го изискват, несъмнено е изключително полезно предимство. Готовността да се поемат нови отговорности, понякога и извън сферата на ежедневните задължения, се счита за огромен плюс.


Сътрудничество и работа в екип


Дори предпочитанията ви да са в посока да работите сами, трябва да знаете кога и как да обедините усилията си с останалите в екипа, да си партнирате в името на постигането на общите цели на фирмата. Активното сътрудничество е приоритетно в бизнеса, независимо на кое стъпало в йерархията се намирате.


Етично отношение


Отговорните и високо ценени служители са онези, които не се налага да бъдат държани в примка. Те спазват работната етика, точни са при зададени срокове, полагат старания и са коректни.

Наистина често сме склонни да смятаме, че някой се е родил с умения на търговец или да говори пред публика, но усилията са тези, които остават скрити. Възпитанието и средата, в която са израснали тези хора, имат своята тежка дума, но с практиката всичко подлежи на обучение и култивиране на определени качества. Никога не е късно да развиете онова, което ще ви превърне в по-успешен служител.

Приспособимостта е заложена в хората, а за да се спести ценно време и да се постигне ефективно усъвършенстване, полезни са семинарите и обученията, с които може да се работи в тази посока.

Днес меките умения са водещи за успеха на компаниите, като едно отлично допълнение на професионалните умения и качества на служителите. Това е вълшебната рецепта за прогрес и сполука в условията на ожесточена конкуренция.

Бизнес обучения от АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс
Сподели
За автора
Epis

Информацията, която търсите...

Свързани публикации
Коментари