Как да получим Американско гражданство

A+ A-
92688 прегледа 0 Коментара

4 лесни начина + интересни факти за живота в Америка, които са известни на малцина


Как да получим гражданство в САЩ – една прогресивна във всеки смисъл държава, в която мнозина мечтаят да живеят и работят. Ако въпросът за работата на чужденци в Щатите е ясен, тъй като правилата за влизане в страната, пребиваването и устройването на работа за повечето имигранти са еднотипни, то въпросът как да получат американско гражданство извиква много недоразумения и ред допълнителни въпроси.

В статията ще опишем четири варианта на натурализация (придобиване на гражданство) в САЩ.

Няколко думи за гражданството

Законодателната база на САЩ позволява на чужденеца да преживее в пределите на страната като официално пребиваващ много години. Чужденецът може спокойно да живее в пределите на тази страна, без да се занимава с мисълта за получаване на гражданство. Но практиката показва, че много малък процент от пристигащите желаят да пребивават без да придобият и официално гражданство. Практически всички искат да живеят пълноценно като пълноправни граждани на страната.

По-долу ще разгледаме как да получим гражданство в САЩ чрез натурализация:

1. Чужденецът внася пълните си данни в специална анкета, оставя своите уникални пръстови отпечатъци на специална карта, предоставя снимка, ксерокопие на зелената карта и изпраща комплекта документи в териториалната имиграционна служба.

2. На чужденеца се урежда събеседване, най-често във вид на интервю, където се потвърждават основни знания в английската лингвистика, след което чужденецът трябва да премине изпит, на който доказва своите познания за политико-икономическото устройство на държавата и особеностите на нейното уникално историческо развитие.

3. Чужденецът се кълне да бъде верен на тази страна, чието гражданство желае да получи.

4. Лицето, желаещо да смени своето гражданство с американско, получава сертификат за натурализация. На основание на този сертификат пребиваващият може да получи паспорт като гражданин на САЩ.

Ако чужденецът „се провали“ на изпита и резултатите от проведеното интервю не удовлетворят комисията, отново може да подаде молба за повторно провеждане на проверките. Има и още един интересен нюанс: американците позволяват на лицето, получило американско гражданство, да не се отказва от своето. Затова всички, желаещи да станат граждани на САЩ, могат да не се притесняват от загуба на старото си гражданство.

НАЧИН 1: Как лице, притежаващо зелена карта и пребиваващо на територията на Америка, може да получи американско гражданство?

зелена карта

Най-лесният и затова най-удобен за мнозина начин е – да преживеят на територията на САЩ 5 години или повече, имайки статут на пребиваващ (такъв статут имат всички, притежаващи зелена карта). Но освен тези условия, чужденецът трябва да се подчинява на американските закони и да не напуска страната за достатъчно дълъг период от време.

Какво още е необходимо на чужденеца:

Да е достигнал пълнолетие.

Да притежава зелена карта повече от 5 години.

Сумарното количество години, фактически прекарани в страната, да бъде минимално 2 години и половина.

Официално да е живял в пределите на щата, където ще подава заявление за гражданство, поне 90 дни преди подаването му.

Да има поне слаби англоезични познания.
Под слаби познания се разбира умението да записва чутата информация, да я произнася и да чете на езика на страната, чието гражданство иска да получи. Освен това, лицето, желаещо да стане американец, трябва да държи изпит, доказвайки познания за икономическото и политическото устройство на Америка, както и историята на страната.

Трябва да се следват определени морални принципи, установени в страната: Да се уважава Конституцията, да не се престъпват законово установените норми за периода на пребиваването на територията на САЩ.

В момента на подаване на заявлението-анкета чужденецът трябва да се намира в страната, тъй като излизането извън пределите й би било препятствие за натурализацията.

НАЧИН 2: Как да получим американско гражданство, сключвайки брак с американец?

брак с американец

Много представителки на нежния пол мечтаят за сватба с американски гражданин. Те считат, че това е път към щастливо, безоблачно бъдеще в благополучна високоразвита страна. Много девойки са уверени, че този начин за получаване на гражданство е най-лесният и по тази причина, най-удобният. Но се оказва, че не всичко е толкова просто, колкото би ни се искало. Всички подводни камъни на този способ започват да се проявяват на практика. Но за тях – малко по-късно. А засега нека обсъдим как може да се получи американско гражданство при сключване на брак с гражданин или гражданка на САЩ.

Изисквания:

Възраст: Да са навършени 18 години.

Да има официално регистриран пред властите брак с лице, което е гражданин на САЩ от не по-малко от 3 години (датата се брои от момента на подаване на заявлението за гражданство).

Да се притежава зелена карта за три и повече години.

Фактическия срок на пребиваване в пределите на страната трябва да бъде не по-малко от година и половина.

Чужденецът трябва да е пребивавал в щата, където ще подава заявление, не по-малко от 90 дни.

Съпругът трябва да е вече гражданин на гореописаната страна за срок не по-малък от 3 години.

Пребиваващият трябва да има определено базово ниво на знание на английски. Задължителни са познанията по икономика на страната, политическата й ориентация, а също ключови исторически сведения. Всички тези знания ще бъдат проверени.

Високи морални ценности, за чието доказване е необходимо да отсъстват проблеми със законите.

Към датата на подаване на заявлението трябва да се намирате в пределите на страната.

Етапи, през които трябва да преминe бъдещата съпруга, преди да сключи брак с американец.

Освен ключовите горепосочени изисквания, малцина знаят, че има още редица тънкости. Ако се игнорират, процесът на натурализация ще се усложни, и значително ще се забави. Нека анализираме етапите, които трябва да премине една булка на американец.

Първи етап: трябва да се получи специална виза

Статусът на тази виза ще бъде: категория К. Ако след 90-дневно пребиваване в страната, чужденец с горепосочения статут не е сключил брак, той ще трябва да напусне САЩ. Между другото, такава виза може да се издава, ако булката и младоженецът са юридически свободни граждани, достигнали пълнолетие, които нямат друг официален брак. Но това не са единствените условия. Вторият важен момент е, че бъдещите съпрузи трябва да имат сериозни намерения, и затова срещите с бъдещия съпруг трябва да са започнали от поне две години!

Втори етап: пристигане в САЩ, след което следва подписването

И така, булката е пристигнала при младоженеца, те са се подписали в Америка. След това тя и младоженецът трябва да попълнят два пакета документи, след което да ги изпратят в местния офис на имиграционните служби. В пакета документи, който попълва чужденецът се съдържа и молба за така важния документ, наречен „зелена карта“.

Трябва да се обърне сериозно внимание и на медицинските изследвания. Те може да се извършат на американска територия или чужденецът може да донесе от своята родина справка за извършените ваксинации, като преди да я предостави на компетентните органи, ще следва да я преведе на английски.

Трети етап: подготовка и провеждане на интервюто

интервю за американско гражданство

Между другото, интервюто е своеобразен психологически тест, който помага на експертите да проверят намеренията на сключващите брак. Още преди интервюто различните адреси на местопребиваване могат да заострят вниманието на проверяващите, а също така прекалено бързото сключване на брак, или прекалено голямата разлика във възрастта. Ако в официалната имиграционна служба решат, че вероятно става дума за измама чрез брак, ще накарат съпрузите да дадат интервю в различни стаи, където на въпросите ще се дават подробни отговори. Обичайно двойката преминава интервюто в едно и също помещение. Въпросите се отнасят до обикновени ежедневни дреболии. Нека отбележим, че на това интервю задължително трябва да присъства юрист, който в случай на нужда после ще представлява в съда интересите на младоженците.

По време на интервюто мъжът и жената трябва да говорят само истината. Независимите експерти могат например да ги разпитват за дрехите от гардероба им, или кога да последен път са ходили заедно на почивка. Безусловно семействата, които имат реален, а не фиктивен брак няма да се смутят и затруднят от въпросите.

Четвърти етап: издаване на чужденеца на условна зелена карта

За сведение: този документ се издава едва след успешен резултат на интервюто. Гореспоменатият документ се издава на чужденеца за 24 месеца. Логиката на имиграционните служби е елементарна – за 24 месеца имигрантът, притежаващ картата, ще може да прояви същността си. Изхождайки от това, комисията ще може да разбере дали бракът е реален или фиктивен. Според статистиката близо 70% от браковете, в които съпругът-чужденец е получил условна зелена карта, се оказват фиктивни. За експертите продължителността на брачните отношения е съществен момент в анализа за правдивост на сключения брак. Чужденецът, ако успешно е живял в брак през това време, три месеца преди изтичането на срока на условната зелена карта приготвя и след това подава документи, за да получи този път не временна, а постоянна зелена карта. Впрочем, постоянната такава се издава едва след като независимата комисия твърдо се убеди, че този брак не е фиктивен. А ако у комисията се появят съмнения, тя повторно назначава проверка във вид на интервю, след което снема пръстови отпечатъци.

След всички тези процедури, на чужденеца се издава зелена карта. Тя ще бъде валидна пред следващите десет години. Срокът й може да се удължава. След тригодишно притежаване на картата, чужденецът може да подаде заявление за получаване на гражданство. Във всички други случаи, заявление за получаване на гражданство може да се подава от чужденците едва след 5 годишно притежаване на зелената карта.

Защо не си струва да се съгласяваме на фиктивен брак с американец?

Нашият съвет е да не се опитвате да получите американско гражданство чрез фиктивен брак. Първо, това мероприятие ще ви излезе доста скъпо, минимум 25 000 долара или повече. Второ – ако фиктивността на съюза бъде разкрита, чужденецът е застрашен от углавно наказание.


НАЧИН 3: Как да станем американски граждани с помощта на армейска служба?


армейска служба

Натурализацията чрез военна служба е удобна за трудоспособните мъже, които са служили в армията, защитавайки интересите на САЩ.

Военнослужещите могат да подготвят и подадат заявление за гражданство във всеки един момент.

Особености на натурализацията в условията на мирно време.

Как военнослужещият да получи гражданство? Трябва да са спазени 5 условия.

Да е достигнал 18 годишна възраст.

Да е служил във въоръжените сили на САЩ поне 12 месеца (може и по-малко, ако има награда за храброст).

Да умее нелошо да чете текст, да разговаря и да записва чутите английски думи. Трябва да има познания по икономическото и политическото устройство на страната, както и по история. Независими експерти проверяват нивото на тези знания на специален изпит.

Да уважава конституционните принципи, да не пристъпва законоустановените норми.

Да е пребивавал постоянно пет календарни години в страната, или не по-малко от 30 месеца да е живял в САЩ до момента на пускане на заявление за натурализация.

В периода на процедурата по натурализация чужденецът не трябва да напуска териториалната граница на САЩ, докато по неговия въпрос не бъде произнесено положително решение.

Как военнослужещият може да получи американско гражданство по време на военни действия?

Добросъвестно и старателно да носи военната си служба за благото на САЩ (няма никакви времеви рамки – тоест може да се отслужи само 1 ден, след което има основание за подаване на молба за натурализация).

След излизането от армейските редици може да се отиде в пределите на САЩ и да се пребивава там легално.

Трябва да се познава повърхностно английската лингвистика, да има познания по икономическото и политическото устройство на страната, както и по история. Независими експерти проверяват нивото на тези знания на специален изпит.

Да се съблюдават моралните принципи, тоест да не се нарушават конституционните правила, и да не се влиза в конфликт с органите на реда.


НАЧИН 4: Как непълнолетно дете може да получи американско гражданство, ако родителите му са американски граждани?

гражданство за деца

Има случаи, когато детето на американски граждани се е родило извън пределите на страната. В тази ситуация то може да получи американско гражданство, ако:

Родителите на детето имат сключен брак, и двамата са натурализирани американци. Важно е поне един от родителите, преди да се роди детето да е живял в пределите на САЩ.

• Ако родителите на детето са официални съпрузи и поне единият е официално признат гражданин на САЩ, и постоянно пребивава в страната от пет и повече години преди раждането на детето, ако е родено след 14.11.1986 г.

• Ако детето се е появило в промеждутъка от време между 23.12.1952 и 14.11.1986 г., неговите родители не са били официално женени до раждането му, но майката е била американска гражданка и е живяла в САЩ постоянно за 12 месеца.

• Ако детето се е родило на 14.11.1986 г. или след това, родителите му са били официални съпрузи в деня на раждането му, към тази дата неговият баща е бил гражданин на САЩ и поне 5 години е живял в пределите на страната (от които 24 месеца след навършване от детето на 14-годишна възраст).

Ако детето още не е пълнолетно, може да получи американско гражданство по всеки от долупосочените начини:
• Живее в САЩ, спазвайки писаните закони, родено е след 27.02.2001 г. и поне един от родителите му е гражданин на САЩ.

• Родил се е в интервала време 24.12.1952 - 26.02.2001 г., живее със зелена карта, но и двамата му родители вече са натурализирани, преди да бъде повдигнат въпроса за гражданството му.

• Родил се е в периода 24.12.1952 - 26.02. 2001 г., живее в пределите на страната и има зелена карта, при което единият му родител е натурализиран, а другият е починал.

• Родил се е в гореспоменатия интервал от време, живее в пределите на страната и има зелена карта, майката към датата на подаване на заявлението за гражданство е била натурализирана, а съдбата на бащата не е известна, тъй като майката не е установила и посочила бащинство.

Натурализацията на приемните деца, родени след 27.02.2001 г. протича малко по-различно.

Ако единият от родителите на такова дете има американско гражданство, допълнително трябва да бъде удовлетворено едно от долупосочените условия:
- Осиновяване до 16 годишна възраст (понякога, до 18-годишна), да се живее под един покрив с осиновителя в протежение на 24 месеца.

- Излизане от държавата с виза (виза тип IR-3 или IH-3) след като процесът на осиновяване извън пределите на САЩ бъде завършен.

- Излизане на детето от пределите на държавата с виза (IR-4 или IH-4 ) ако имаме факт на осиновяване до 18-годишна възраст.


Плюсове и минуси на американското гражданство.

американско гражданство

Практически всички желаещи да получат американско гражданство преследват една цел – колкото може по-бързо да подобрят своето битово ниво, да получат добра работа, да станат по-богати. Действително, ако живеем в Америка, това е възможно. Американското общество оценя човка не по фактическата страна на произхода му, а по това как той сам се представи. На всички е известно, че в Америка хората се обличат скромно и еднообразно, така че нивото на платежоспособност на човека трудно може да се прецени. Без съмнение този манталитет е един голям плюс.

Освен голямото количество плюсове, човекът, желаещ възможно най-бързо да получи американско гражданство, ще види и редица минуси. За тях малко се мисли, а трябва да се знаят.

На първо място, в САЩ държавата все още не може да се справи с междуетническите и расовите конфликти, което може да причини стресиращи моменти. Медицинското обслужване е скъпо, и отсъстват особени социални преференции. В много отдалечени от столицата щати общественият транспорт е слабо развит. Също така вероятно ще се наложи да се сблъскате с множество двойки с нетрадиционна сексуална ориентация, както и с хора, които нарочно и демонстративно показват отрицателното си отношение към техния морал. Още един отрицателен момент е отсъствието на забрани за носене на оръжие. Всеки обществен конфликт може да завърши с престрелка. Затова в Щатите е по-добре да се заобикалят конфликтите и да се „гаси“ пожарът в отношенията преди да се е разгорял.

Източник: http://bizoomie.com/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-4-neslozhnyx-sposoba-interesnye-fakty-o-zhizni-v-amerike-o-kotoryx-malo-kto-znaet/
Сподели
За автора
Epis

Информацията, която търсите...

Свързани публикации
Коментари